0942 copy.jpg
Ge hemlösa flickor
ett riktigt hem.
0940.JPG

OM BARNHEMMET

Corazón Grande är ett barnhem för flickor i Bolivia. Siw Broman som grundade hemmet år 2006 vill att barnhemmet ska vara som ett riktigt hem för de cirka 20 flickor som bor där. Flickorna på Corazón Grande får en ersättande familj och en god start i livet.

Flickorna kommer från familjer med svåra förhållanden. Många har blivit sexuellt utnyttjade och den kliniska psykologen som arbetar på hemmet har specialiserat sig på vård av barn och unga som utsatts för övergrepp. Flickorna är i åldern 5 till 19 år. 

Barnhemmet har en styrelse som stöder och övervakar verksamheten. Hela verksamheten finansieras till cirka 80 procent med medel som doneras av finländska faddrar via föreningen Corazón Grandes faddrar rf i Lovisa.  

Screen Shot 2020-01-23 at 11.29.58 copy.

CORAZON GRANDES FADDRAR RF

År 2016 grundades föreningen Corazón Grandes faddrar rf i Lovisa. Föreningens främsta syfte är att bidra till att verksamheten vid barnhemmet i Bolivia tryggas. Det gör föreningen i huvudsak genom att bedriva fadderverksamhet.

Som medlemmar välkomnar vi alla som vill göra en insats för barnhemmet! 

På Corazon Grande fick jag en familj.

Jaqueline

Jaqueline.jpg

MÅNADENS FRÅGA

En gång i månaden svarar Siw på en fråga som gäller verksamheten på barnhemmet. Om du funderar över något kan du skicka din fråga till

maria.grandell@pp.inet.fi, som sedan vidarebefordrar frågan.

Januarifrågan 

Vad gör flickorna under sommarlovet? I början av lovet, som började den 1 december, övade de till Luciafesten. De övade koreografier. Sångerna övade de med sångläraren Maria. Vi gjorde också lite julpynt. På kvällarna ägnar de sig åt idrott såsom fotboll, basketboll och brännboll. En del av flickorna läser böcker och vissa repeterar multiplikationstabellen. De som inte är säkra på den. Ibland går de på promenader med tanterna och hundarna. De spelar då och då kort eller brädspel. Många tycker om att se på teve. Förstås är flickorna också på internet men vi har begränsat tiden de får vara på nätet. Flickorna är indelade i grupper och gör lunch och kvällsmat. Lovet tar slut den 1 februari.

CORAZÓN GRANDE TACKAR

Föreningen vill rikta ett varmt tack till följande skolor som under år 2020 dagsverkat för Corazón Grande. Det är en fin form av internationell solidaritet från unga till unga. Vi hoppas också att andra skolor tänker på flickorna på barnhemmet när det nästa gång är aktuellt med en dagsverksdag.

Borgå Gymnasium

Gymnasiet Lärkan

Lovisavikens skola

St: Olofskolan

Samtidigt tackar vi också följande stiftelser och föreningar som stött barnhemmet:

 

Lerchestiftelsen

Lions Club Porvoo

Ett varmt tack till alla privata donatorer och följande skolor och föreningar för bidrag till barnhemmet under 2021.

Lovisa Gymnasium

Lovisa Rotaryklubb rf

Odontologiska samfundet i Finland

Lions Club Lovisa-Loviisa

Suomen Hammaslääkäriliitto RY

SOCIALA MEDIER

Gilla oss på Facebook och följ oss på Instagram!

Följ med aktuella händelser från barnhemmet och stödföreningen.

  • Instagram
  • Facebook