0942 copy.jpg
Ge hemlösa flickor
ett riktigt hem.

OM BARNHEMMET

Corazón Grande är ett barnhem för flickor i Bolivia. Siw Broman som grundade hemmet år 2006 vill att barnhemmet ska vara som ett riktigt hem för de cirka 20 flickor som bor där. Flickorna på Corazón Grande får en ersättande familj och en god start i livet.

Flickorna kommer från familjer med svåra förhållanden. Många har blivit sexuellt utnyttjade och den kliniska psykologen som arbetar på hemmet har specialiserat sig på vård av barn och unga som utsatts för övergrepp. Flickorna är i åldern 5 till 19 år. 

Barnhemmet har en styrelse som stöder och övervakar verksamheten. Hela verksamheten finansieras till cirka 80 procent med medel som doneras av finländska faddrar via föreningen Corazón Grandes faddrar rf i Lovisa.  

Screen Shot 2020-01-23 at 11.29.58 copy.

CORAZON GRANDES FADDRAR RF

År 2016 grundades föreningen Corazón Grandes faddrar rf i Lovisa. Föreningens främsta syfte är att bidra till att verksamheten vid barnhemmet i Bolivia tryggas. Det gör föreningen i huvudsak genom att bedriva fadderverksamhet.

Som medlemmar välkomnar vi alla som vill göra en insats för barnhemmet! 

På Corazon Grande fick jag en familj.

Jaqueline

Jaqueline.jpg

En gång i månaden svarar Siw på en fråga som gäller verksamheten på

barnhemmet. Om du funderar över något kan du skicka din fråga till

maria.grandell@pp.inet.fi, som sedan vidarebefordrar frågan.

Oktoberfrågan 

1. Hur har pandemin påverkat barnhemmets verksamhet?

Fyra personer i personalen har haft covid-19 och en av flickorna. Flickan hade

dock väldigt lidriga symptom, men var isolerad i volontärbostaden i ungefär

två veckor. Flickorna har haft undervisning virtuellt så det har krävt att personalen

övervakar den till en del. Tack och lov har vi nu flera datorer så det har gått

bra hittills. Vi har ändå gott om utrymme här så flickorna har inte varit så

instängda som många andra tvingats vara. Flickorna rört sej utanför hemmet

mycket litet p.g.a. pandemin, men ibland har vi gjort promenader här omkring. De har verkligen inte slitit ut sin skoluniform eftersom all undervisning skett virtuellt. Nyligen har vi fått fem flickor till och det är en utmaning för oss att få datorer åt dem. Allt som allt bor det 21 flickor på hemmet nu.

 

2. Hurdan är coronasituationen i Cochabamba och i Bolivia?

Hittills har ca 18 877 personer har dött i covid-19 i Bolivia. Covid-19 har ökat

med 7% de senaste dagarna. Kanske vi snart är inne i den fjärde vågen. Det

är ännu många som inte låtit sej vaccineras. Den värsta tiden var nog i maj/

juni detta år när sjukhusen var proppfulla och det var mycket svårt att få tag

på syrgas. Dessutom har våld och mord på kvinnor i hemmet ökat under

pandemin.

MÅNADENS FRÅGA

CORAZÓN GRANDE TACKAR

Föreningen vill rikta ett varmt tack till följande skolor som under år 2020 dagsverkat för Corazón Grande. Det är en fin form av internationell solidaritet från unga till unga. Vi hoppas också att andra skolor tänker på flickorna på barnhemmet när det nästa gång är aktuellt med en dagsverksdag.

Borgå Gymnasium

Gymnasiet Lärkan

Lovisavikens skola

St: Olofskolan

Samtidigt tackar vi också följande stiftelser och föreningar som stött barnhemmet:

 

Lerchestiftelsen

Lions Club Porvoo

Ett varmt tack till alla privata donatorer och följande skolor och föreningar för bidrag till barnhemmet under 2021.

Lovisa Gymnasium

Lovisa Rotaryklubb rf

Odontologiska samfundet i Finland

Lions Club Lovisa-Loviisa

Suomen Hammaslääkäriliitto RY

SOCIALA MEDIER

Gilla oss på Facebook och följ oss på Instagram!

Följ med aktuella händelser från barnhemmet och stödföreningen.

  • Instagram
  • Facebook