top of page

CORAZÓN GRANDES FADDRAR rf

År 2016 grundades föreningen Corazón Grandes faddrar rf, Corazón Granden kummit ry i Lovisa. Föreningens främsta syfte är att bidra till att verksamheten vid barnhemmet i Bolivia tryggas. Det gör föreningen i huvudsak genom att bedriva fadderverksamhet. För att ytterligare samla in medel till barnhemmet ordnar föreningen fester, basarer, lotterier o.dyl.

 

Föreningens uppgift är också att sprida information om barnhemmet till medlemmarna och allmänheten, samt upprätthålla kontakten till Siw Broman. Bland annat ordnas en större sommarfest för medlemmarna då Siw besöker Finland.

 

Styrelsen år 2024 består av ordförande Maria Grandell-Strömgård, viceordförande Kaj Rönnberg och medlemmarna Anneli Sjöholm och Gun-May Cedergren. Camilla Sundqvist och Anna-Lena Juslin är suppleanter. Utanför styrelsen fungerar Iris Ritamäki-Johansson

som sekreterare och Jenny Wide som kassör. Gunilla Boxberg-Wide är föreningens fadderkoordinator.

Bli medlem!

Medlemsavgift: 5 €/ år

Kontonummer: FI46 1331 3000 1086 56

Referens: 20161

Skicka dina kontaktuppgifter till e-posten nedan, för att få medlemsbrev och annan information om verksamheten.

maria.grandell/at/pp.inet.fi 

 +358 400 826064
 

bottom of page