top of page

BARNHEMMET CORAZÓN GRANDE

Siw Broman från Lovisa flyttade till Bolivia år 1994 för att jobba inom Frälsningsarméns fadderverksamhet. Siw är utbildad socialpedagog. Hon började tidigt drömma om ett eget barnhem och i april 2006 kunde Corazón Grande Casa Baste Fanebust öppna dörrarna för de första 12 flickorna. Hemmet har uppkallats efter norrmannen Baste Fanebust som var Siws samarbetspartner och som hjälpte henne att komma igång med barnhemmet. 2010 blev utbyggnaden Casa Finlandia klar och barnhemmet har nu plats för 20 flickor. Siw arbetar fortfarande på Frälsningsarméns fadderkontor men resten av tiden tillbringar hon på barnhemmet. För flickorna är hon en viktig och närvarande vuxen. 

Barnhemmet ligger utanför staden Cochabamba i byn Tiquipaya på en naturskön plats omgiven av höga berg. Den grönskande tomten är 3500 m² och har plats för utelekar och lite odling. På gården finns också ett kontor, Siws hus och en bostad för volontärer. Flickorna kommer till hemmet via barnskyddet i Cochabamba. De stannar i regel tills de fyller 18 år. Ibland omplaceras någon flicka till exempel för att bo med en släkting eller för att bo på samma barnhem som ett syskon. Efter att flickorna är mellan 18 och 19 år och har klarat av skolgången flyttar de, men de håller kontakten med Corazón Grande och många besöker ofta hemmet. 

 

På Corazón Grande arbetar en föreståndare, en socialarbetare, en psykolog, fyra vårdare och en bokförare. Socialarbetaren och psykologen är viktiga. Socialarbetaren ansvarar för kontakten till barnens familjer och psykologen arbetar med flickorna och rapporterar regelbundet till barnskyddet. I hemmets styrelse ingår Siw, föreståndaren och fyra andra styrelsemedlemmar.  

Flickorna går i den kommunala skolan i Tiquipaya. Alla går 12 år i skola. Skolan är gratis men skoluniformen, skolresor och allt material kostar. På Corazón Grande lär sig flickorna att hjälpa till med vanliga sysslor. De lagar mat, bakar själva bröd, hjälper till i trädgården, tvättar sina kläder och får lära sig sy. Man försöker på olika sätt förbereda flickorna för framtiden. Flickorna tycker om att hålla på med dans, musik, bollspel och sällskapsspel. De ser gärna på TV, speciellt på filmer. Flickorna går också i söndagsskola och deltar i kyrkans ungdomsgrupper. Från barnhemmet åker man ibland på utfärder, till exempel för att simma. 

 

De sammanlagda månatliga utgifterna är cirka 7000 euro. I den summan ingår allt från löner till utgifter för el, telefon, gas, hälsovård, mediciner, skolmaterial, kläder, mat med mera. Staten står för 10 procent av driftskostnaderna. Cirka 80 procent av kostnaderna täcks av fadderavgifter och donationer från Finland och cirka 10 procent står norska faddrar för. 

bottom of page