AKTUELLT

Årsmöte 2.6

Föreningen hade sitt årsmöte 2.6.2021.

Mötet återvalde Maria Grandell-Strömgård till ordförande och till styrelsemedlemmar återvaldes Anneli Sjöholm, Kaj Rönnberg och Ann-

Christine Kosonen. Camilla Sundqvist och Gun-May Cedergren valdes till deras ersättare. Magnus Fält valdes till verksamhetsgranskare och Siv-Britt Lindroos till hans ersättare. På sitt konstituerande möte utsåg styrelsen Anneli Sjöholm till viceordförande, Iris Ritamäki-Johansson till sekreterare och Jenny Wide till kassör. Gunilla Boxberg-Wide

fortsätter som fadderkoordinator.

På mötet bestämdes att medlemsavgiften fortsättningsvis är 5 euro och att 5 euro gäller två år framöver.

Kom ihåg att betala:

FI46 1331 3000 1086 56

Corazón Grandes faddrar rf, Corazón Granden kummit ry

Referensnummer Viitenumero 20161

Euro: 5

Förf.dag Eräpäivä: 2.7.2021

TIDIGARE HÄNDELSER

Försäljning

Föreningen sålde plantor och hade ett litet trädgårdskafé på Anneli Sjöholms gård i samband med Öppna trädgårdar den 20 juni. Försäljningen inbringade drygt 800 euro!