top of page

AKTUELLT

Årsmöte 2024

Föreningen höll årsmöte den 20 mars. I styrelsen fortsätter Maria Grandell-Strömgård som ordförande, ordinarie styrelsemedlemmar är Anneli Sjöholm, Gun-May Cedergren och Kaj Rönnberg, suppleanter Camilla Sundqvist och Anna-Lena Juslin. På sitt konstituerande möte utsåg styrelsen Kaj Rönnberg till viceordförande, Iris Ritamäki-Johansson till sekreterare och Jenny Wide till kassör. Gunilla Boxberg-Wide fortsätter som fadderkoordinator.

TIDIGARE HÄNDELSER

Årsmöteskalllelse och påskbasar

Årsmöte 20.3
Föreningen Corazón Grandes faddrar rf:s årsmöte hålls onsdagen den 20 mars kl. 18 i Kompanjonskapshuset Hörnan, Sibeliusgatan 3 i Lovisa. Stadgeenliga ärenden. Efter mötet bjuder styrelsemedlemmen Kaj Rönnberg på ett anförande i ord och bild om vulkanön La Gomera.

Hjärtligt välkomna!

Medlemsavgift för år 2024
Medlemsavgiften för år 2024 är 5 euro, vilket bestämdes vid årsmötet 2023. Betala vänligen till Corazón Grandes faddrar rf, FI46 1331 3000 1086 56 senast 3.4.2024. Referens 20161.

Påskbasar 28.3
Föreningens traditionella påskbasar hålls på Lovisa torg den 28 mars kl. 10-13. Vi säljer pasha, bondost, limpor, kvargpajer och annat gott. Dessutom har vi ett påsklotteri där du bland annat kan vinna en delikatesskorg.

bottom of page