AKTUELLT

Popup under LHH

Föreningens popup-restaurang under evenemanget Lovisa Historiska Hus var populär. I solskenet i den vackra trädgården njöt besökarna av trädgårdsmästarens soppa och våfflor. Våfflorna var så populära att kocken hastigt fick göra mera smet. Tillställningen var på alla sätt lyckad och vi kan nu skicka drygt 1000 euro vidare till barnhemmet. Tack!

TIDIGARE HÄNDELSER

Årsmöte 2.6

Föreningen hade sitt årsmöte 2.6.2021.

Mötet återvalde Maria Grandell-Strömgård till ordförande och till styrelsemedlemmar återvaldes Anneli Sjöholm, Kaj Rönnberg och Ann-

Christine Kosonen. Camilla Sundqvist och Gun-May Cedergren valdes till deras ersättare. Magnus Fält valdes till verksamhetsgranskare och Siv-Britt Lindroos till hans ersättare. På sitt konstituerande möte utsåg styrelsen Anneli Sjöholm till viceordförande, Iris Ritamäki-Johansson till sekreterare och Jenny Wide till kassör. Gunilla Boxberg-Wide

fortsätter som fadderkoordinator.

På mötet bestämdes att medlemsavgiften fortsättningsvis är 5 euro och att 5 euro gäller två år framöver.

Kom ihåg att betala:

FI46 1331 3000 1086 56

Corazón Grandes faddrar rf, Corazón Granden kummit ry

Referensnummer Viitenumero 20161

Euro: 5

Förf.dag Eräpäivä: 2.7.2021