AKTUELLT

Växtförsäljning  21.5

På Corazón Grandes växtförsäljning på Lovisa torg 21.5 kl. 10-13 kan du olika sorters plantor. Inkomsterna går oavkortade till barnhemmet.

Pricka in följande datum då vi säljer plantor:

18 - 19.6 och 7.8 Villa Ilennas trädgård, Tenngjutaregränd 7, Lovisa

Årsmöte 21.4 

Föreningens årsmöte hölls 21.4.2022 i Kompanjonskapshuset Hörnan. Mötet återvalde Maria Grandell-Strömgård till ordförande. Till styrelsemedlemmar valdes Anneli Sjöholm, Kaj Rönnberg och Gun-May Cedergren. Camilla Sundqvist och Anna-Lena Juslin valdes till suppleanter. Magnus Fält är verksamhetsgranskare och Siv-Britt Lindroos hans ersättare. På sitt konstituerande möte utsåg styrelsen Anneli Sjöholm till viceordförande, Iris Ritamäki-Johansson till sekreterare och Jenny Wide till kassör. Gunilla Boxberg-Wide fortsätter som fadderkoordinator. 

 

Medlemsavgiften är 5 euro. Betala vänligen senast 26.5.2022 

Corazón Grandes faddrar rf

Konto: FI46 1331 3000 1086 56 

Referens: 20161

Vårhälsningar
Styrelsen

TIDIGARE HÄNDELSER

Makramékurs  7.5

Lär dig att knyta makraméamplar under ledning av textillärare Suvi Hiljama. Kursen ordnas den 7 maj kl. 10-14 i Lovisa medborgarinstituts Textilhus, Brandensteinsgatan 21. Pris 25 €.

 

Anmälningar tas emot på e-post: maria.grandell@pp.inet.fi senast 29.4!