top of page

KUMMITOIMINNAN EETTISET PERIAATTEET

Suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestö FINGO on laatinut Kansalaisjärjestöjen kummitoiminnan eettiset periaatteet. Periaatteilla halutaan edistää lapsen oikeuksin toteutumista ja kummityön laatua.

Yli kymmenen vuotta sitten joukko kummijärjestöjä laati eettisen ohjeiston toimintansa yhteiseksi laatutakeeksi. Sillä haluttiin saada uusia säännöllisiä lahjoittajia tärkeälle asialle.

Vähintään 150 000 suomalaista lahjoittaa säännöllisesti rahaa kummilapsilleen kehitysmaihin. Kummitoiminnalla tuetaan lapsia ja muita haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä kuten vanhuksia ja vammaisia kehitysmaissa. Kummitoiminnan tarkoitus on luoda tukijan ja tuettavan välille tavallista kehitysyhteistyötä läheisempi kontakti. Yhteyttä pidetään raporttien, kirjeiden ja kuvien välityksellä. Lahjoittaminen tulee uudella tavalla mielekkääksi, kun sen vaikutuksista saa tietoa.

 

Rahan lahjoittamisen turvallisuus varmistetaan monella tavalla. Kummitoiminnassa lahjoitukset kanavoidaan kummikohteeseen aina suomalaisen järjestön kautta. Rahalahjoituksia pyytävällä järjestöllä on oltava voimassa oleva keräyslupa. Lahjoituksia säätelevä lainsäädäntö ja viranomaisasetukset ovat Suomessa tiukkoja.

 

Periaatteisiin on pyritty kiteyttämään laadukkaan kummitoiminnan keskeiset raamit. Niiden tarkoituksena on toimia järjestöjen oman laatutyön tukirankana ja järjestöt voivat sitoutua niihin viittaamalla periaatteisiin viestinnässään, esimerkiksi julkaisemalla periaatteet omalla

verkkosivullaan.

Eettiset periaatteet

bottom of page