Sorgebud

Barnhemmet har drabbats av en svår olycka där två av flickorna, Deysi 13 år och Ruth 15 år förolyckades. Under en utfärd fredagen den 28 januari överraskades de aderton flickorna och två anställda av en blixtöversvämning. Gruppen hade vandrat till ett välbesökt utfärdsmål uppe i bergen och rört sig längs floden. De var på hemväg när vattenmassor plötsligt vällde fram med stor kraft. Många flickor hamnade i vattnet och Deysi och Ruth fångades av vattenmassorna. I samma översvämning drunknade också fem andra personer. Det har aldrig skett en liknande blixtöversvämning på området, berättar de som bor i trakten.

 

Alla Corazón Grandes faddrar och vänner sörjer med Siw och alla flickor och anställda på hemmet. Deysis och Ruths liv blev alldeles för kort. Det är många som frågat vad vi nu kan göra för att stödja hemmet. Flickorna som var med om den traumatiska händelsen behöver hjälp med att hantera upplevelsen. De behöver också framtidshopp, trots den stora sorgen. På barnhemmet gör man allt för att flickorna ska ha det bra och de får psykologhjälp och andligt stöd.

 

Vi andra kan nu fortsätta att stödja hemmet för att trygga framtiden för flickorna.

ARTIKLAR OCH INTERVJUER

17.5.2020 intervju med Siw, Svenska Yle

Siw berättar om läget på barnhemmet under Corona-tiden.

27.7.2019 intervju med Siw, Svenska Yle

25.7.2017 intervju med Siw, Hbl